Konferenca mbi edukimi në Kosovë

1085-title

Me 27 Shkurt 2020, Teach For Kosova ka organizuar Konferencën mbi Edukimin në Kosovë, në të cilën kanë marrë pjesë përfaqësues nga drejtoritë komunale të arsimit nga mbi dhjetë komuna, nënkryetar e kryetar komunash, përfaqësues nga disa shkolla me të cilat kemi bashkëpunuar ngushtë, partner të ndryshëm vendor e ndërkombëtar, si dhe anëtar të bordit të organizatës sonë. Me prezencen dhe fjalën e rastit na ka nderuar zonja Deborah MacLean, zyrtare për marrëdhënie me publikun nga Ambasada Amerikane, profesor Dukagjin Pupovci nga Qendra për Arsim e Kosovës, si dhe kryetari i komunës së Kamenicës z. Qëndron Kastrati.

​Teach For Kosova ka prezentuar programin e saj të rekrutimit, trajnimit dhe vendosjes në shkolla të mësimdhënësve të rinjë, si dhe ka kërkuar mbështjetjen e të gjithë akterëve në fushën e arsimit për të realizuar programin i cili synon të ngris cilësinë në arsim në Kosovë.

Gallery

Share this Post: