Drejto. Inspiro. Ndrysho.

Vizioni

Në një të ardhme, të gjithë fëmijët e Kosovës – pa marrë parasysh prejardhjen apo etninë – do të kenë qasje në një sistem arsimor që i përgatitë ata për një sukses të përjetshëm

Misioni Ynë

Teach For Kosova ekziston për të ngritur barazinë në arsim duke angazhuar udhëheqësit më premtues të vendit në këtë përpjekje

/

Lajmet

Shpërndahen 12000 peceta higjienike në 5 shkolla publike në Kosovë
Lajmet

Shpërndahen 12000 peceta higjienike në 5 shkolla publike në Kosovë

Shpërndahen 12000 peceta higjienike në 5 shkolla publike në Kosovë … Teach For Kosova dhe QIKA, hapen kampanjën “Peceta nuk është luks” në pesë shkolla publike të vendit. Kjo…

Kohorta 2024
Lajmet

Kohorta 2024

Jemi shumë të lumtur që kemi arritur të përzgjedhim 19 të rinj me profile, aftësi e përvoja të ndryshme si pjesë e Kohortës së Pestë të Teach For Kosova. Në takimin e parë me…

Peticion për shpëtimin e arsimit
Lajmet

Peticion për shpëtimin e arsimit

Rezultatet e fundit të testit PISA për Kosovën kanë ngritur shqetësime të konsiderueshme në mesin e segmenteve të ndryshme të shoqërisë, përfshirë këtu edhe organizatat e…

SFIDA

________

Çështjet sistemike dhe pabarazia në të gjitha fushat, po kontribuojnë që sistemi i arsimit në Kosovë të mos i përgatisë studentët për një botë gjithnjë e më të globalizuar.

Vetëm 29.6% e fëmijëve 3-5 vjec vijojnë institucionet parashkollore të licensuara (mesatarja në OECD: 84%)

Në testin PISA 2018 studentët kosovarë ishin ndër performuesit më të dobët në shkencë (75/ 79), matematikë (75/79) dhe shkrim-lexim (74/79)

Në Kosovë, 87.6% e nxënësve hyjnë në arsimin e mesëm të lartë. Ndërsa te komunitetet Roma, Ashkali, Egjiptian, ky numer është dukshëm më i ulët - 32.2%

Në Kosovë, 87.6% e nxënësve hyjnë në arsimin e mesëm të lartë. Ndërsa te komunitetet Roma, Ashkali, Egjiptian, ky numer është dukshëm më i ulët - 32.2%

VIDEOS

________
Rezultatet e nxënësve kosovarë [në provimin PISA 2018] janë 5 vjet shkollim mbrapa mesatares së OECD në lexim, dhe pak më shumë se 4 vjet mbrapa në matematikë.

​UDHËHEQËSIA: BAZA PËR NDRYSHIM DHE PROGRES

____________________

​Nga gjithë potenciali që ekziston brenda Kosovës, më e rëndësishmja është rinia e vendit. Duke kultivuar një forcë të përbashkët të individëve të talentuar e duke u siguruar që fëmijët tanë ta përmbushin potencialin e tyre të plotë, Teach For Kosova do të punojë për ngritjen e barazisë dhe për parandalimin e pengesave që ekzistojnë.

Mëso më shumë

Partnerët Strategjik

_________________________________

Teach For Kosova po punon ngushtë me Ministri të Arsimit, komunat e Kosovës, si dhe organizata tjera lokale për të kuptuar sfidat që ekzistojnë brenda sistemit të arsimit. Së bashku me partnerët tanë shpresojmë të përmbushim misionin tonë për të punuar drejt një arsimi të barabartë për të gjithë fëmijët në Kosovë.

 • MASHTI
 • NED
 • Komuna e Gjakovës
 • Komuna e Mitrovicës
 • Komuna e Malishevës
 • ATRC
 • ICK
 • Roma Versitas Kosovo
 • MoF
 • Coca-Cola HBc Kosovo
 • Komuna e Fushë Kosovës
 • Kosovo Foundation for Open Society
 • Universiteti Haxhi Zeka
 • Universiteti i Mitrovicës "Isa Boletini"
 • Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës
 • Solidar Suisse Kosova
 • Community Development Fund
 • Danish Refugee Council
 • Komuna e Istogut
 • Komuna e Deçanit
 • Komuna e Pejës
 • Komuna e Prishtinës
 • Komuna e Obiliqit
 • VORAE
 • KCSF