Partnerët Strategjik

_______________________________

Teach For Kosova po punon ngushtë me komunat e Kosovës dhe organizatat e tjera lokale për të kuptuar sfidat që ekzistojnë brenda sistemit të arsimit. Së bashku me partnerët tanë shpresojmë të punojmë me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë për të përmbushur misionin tonë e për të punuar drejt një arsimi të barabartë për të gjithë fëmijët në Kosovë.

 • Komuna e Gjakovës
 • Komuna e Mitrovicës
 • Komuna e Malishevës
 • ATRC
 • ICK
 • Roma Versitas Kosovo
 • MoF
 • Coca-Cola HBc Kosovo
 • Komuna e Fushë Kosovës
 • Kosovo Foundation for Open Society
 • Universiteti Haxhi Zeka
 • Universiteti i Mitrovicës "Isa Boletini"
 • Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës
 • Solidar Suisse Kosova
 • Community Development Fund
 • Danish Refugee Council
 • Komuna e Istogut
 • Komuna e Deçanit
 • Komuna e Pejës
 • Komuna e Prishtinës
 • Komuna e Obiliqit
 • VORAE
 • KCSF