Levizja Globale

1035-title

TEACH FOR ALL

Teach For Kosova është frymëzuar dhe po punon për të kontekstualizuar dhe zbatuar qasjen për "mësim për të gjithë" (Teach for All) në Kosovë. Teach For All është një rrjet global prej 60 organizatash partnere të pavarura, të udhëhequra në nivel lokal dhe një organizatë globale që punon për të përshpejtuar progresin e rrjetit.

Teach For Kosova ka marrë mbështetje dhe trajnime të vazhdueshme nga organizata globale dhe po punon për të ngritur një organizatë me ndikim të lartë në Kosovë, në përputhje me misionin e rrjetit, vlerat dhe parimet unifikuese.

Share this Post: