Njoftime

Njoftime

Konkurs: Asistent/e për Projekte

Teach For Kosova është një organizatë jo-profitabile e cila punon që të siguroj që të gjithë nxënësit në Kosovë pa dallime, të kenë qasje në një arsimim cilësor. Në kuadër të…

Njoftime

Shtyhet afati aplikim për për dhënien e bursave

Për shkak të interesimit të madh për aplikim Teach for Kosova njfoton që është shtyer afati për aplikim për dhënien e bursave në kuadër të projektit “Fuqizimi i të rriturve, të…

Njoftime

Thirrje për aplikim për dhënien e bursave për shkolla të mesme

Thirrje p ë r aplikim p ë r dhënien e bursave n ë kuadër t ë projektit “Fuqizimi i të rriturve, të rinjve dhe fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian përmes edukimit”…

Njoftime

Thirrje për aplikim për dhënien e bursave për studentë

Thirrje pë r aplikim p ë r dhënien e bursave n ë kuadër t ë projektit “Fuqizimi i të rriturve, të rinjve dhe fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian përmes edukimit” i…