Lëvizja Alumni

1041-title

LËVIZJA ALUMNI

Në më shumë se 60,000 alumni të programeve të Teach For All, mbi 60% vazhdojnë të punojnë në arsim ose në komunitete me të ardhura të ulëta. Bazuar në përvojën e tyre si udhëheqës në klasa dhe komunën përkahtese, të diplomuarit në të gjithë rrjetin vazhdojnë të bëhen mësues veteranë, udhëheqës të shkollave dhe lokaliteteve, krijues të politikave, themelues të organizatave të avokimit dhe udhëheqës të bizneseve dhe shoqërive civile të cilët punojnë në bashkëpunim me shumë të tjerë për të siguruar ndryshim në arsim.

SHEMBUJ NGA RRJETI TEACH FOR ALL

  • 53 nga Enseña Peru (Teach For Peru) 244 alumni janë të punësuar nga Ministria e Arsimit
  • 87% e Teach First Israel alumni janë aktualisht mësues
  • 600+ alumni të rrjetit kanë nisur ndërmarrjet sociale në vendet e tyre

Mëso më shumë për "Teach For All"

Vizioni ynë për alumni e Teach For Kosova është se ata do të bëhen pjesë e kësaj lëvizje globale duke luajtur një rol kritik në kontekstin tonë lokal në dekadën e ardhshme - modelimi i mësimdhënies efektive, udhëheqja dhe personeli i një brezi të ri të shkollave publike në zonat urbane dhe rurale duke marrë rol të rëndësishëm udhëheqës në sistemin arsimor.

Share this Post: