Instituti Veror 2021

1238-title

Me 5 javë aktivitete, 3 javë shkollë verore, mbi 100 orë trajnim, e më shumë se 10 folës, përfundoi Instituti i dytë Veror i Teach For Kosova!

Këto javë ishin të mbushura me plot aktivitete, diskutime, lojra dhe emocione, dhe paraqesin fillimin e një udhëtimi drejt mësimdhënies.

Instituti u organizua me mbështetjen e Danish Refugee Council, Community Development Fund - CDF, HumanRightivism, Embassy of Sweden in Pristina, Voice of Roma, Ashkali
and Egyptians, Coca-Cola HBC, Korporata Rugove.

Gallery

Share this Post: