130 nxënës të shkollave fillore nga Komuna e Prishtinës dhe Fushë-Kosovës po marrin pjesë aktive në “Shkollën Verore 2023”!

1303-title

???? ???? ???? 130 nxënës të shkollave fillore nga Komuna e Prishtinës dhe Fushë-Kosovës po marrin pjesë aktive në “Shkollën Verore 2023”! ????????

Shkolla Verore, që organizohet në kuadër të "Institutit Veror 2023" nga Teach For Kosova, po fuqizon nxënësit me përvoja pasuruese dhe njohuri të vlefshme. ????????????

Nxënësit po angazhohen në një gamë të gjerë aktivitetesh të dizajnuara për të nxitur edukimin, socializimin dhe argëtimin. Ata po eksplorojnë koncepte të reja, po ndërveprojnë me bashkëmoshatarët e tyre dhe po KËNAQEN! ????????????

#ShkollaVerore2023, janë të angazhuar #Fellows të Kohortës së Katërt, të cilët po i vënë në praktikë aftësitë e tyre të mësimdhënies, duke përdorur metoda të ndryshme inovatore për të ndihmuar nxënësit të zhvillojnë njohuritë e tyre përmes aktiviteteve angazhuese. ????????✨

???? #ShkollaVerore2023 mbështetet nga Ministry of Foreign Affairs and Diaspora - Republic of Kosovo si dhe nga Këshilli Danez për Refugjatë - DRC permes fondeve te Agjencionit Suedez për Bashkëpunim në Zhvillim Ndërkombëtar – Sida.

???? Falënderojmë shkollat publike të Kryeqyteti Prishtina (ShFMU Iliria, ShFMU Gjergj Fishta, ShFMU Mitrush Kuteli dhe ShFMU Pavarësia), dhe Komunës së Fushë-Kosovës (ShFMU Selman Riza dhe ShFMU Daut Bogujevci) si dhe OJQ The Ideas Partnership për bashkëpunimin.

Gjatë #ShkollaVerore2023 nxënësit po freskohen me Uji Tepelene ????

#teachforkosova #shkollaverore2023 #summerinstitute2023

Gallery

Share this Post: