Vlera Murtezi

1142-title

Unë jam Vlera Murtezi, 22 vjeçare.

Jam studente e vitit të fundit të Gjuhës dhe Letërsisë Angleze në Fakultetin e Filologjisë në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”.

Në vitin 2019 kam qenë përfituese e bursës Erasmus+ dhe kam studiuar për një semestër në Poloni. Gjatë studimeve atje, kam qenë edhe praktikante në një shkollë në qytetin e Nysës (Dicezjalna Szkola Podstawowa w Nysie). Gjithashtu, gjatë vitit 2018 kam qenë pjesë e programit Work & Travel USA, ndërsa tani jam pjesë e CIEE Alumni. Gjatë studimeve kam mbajtur edhe punë praktike si mësimdhënëse e Gjuhës angleze në shkollë fillore si dhe në institucione private. Ndërsa tani jam praktikante në Zyrën për Marrëdhënie me Jashtë të Universitetit të Prishtinës.

Dëshira ime që të kontribuoj në vendin tim dhe në sistemin arsimor më ka shtyrë që krahas studimeve të jem pjesë e disa aktiviteteve vullnetare të organizuara nga Kosova English Teachers’ Network (KetNet). Gjatë këtyre aktiviteteve kam pasur rastin që të përfitoj shumë aftësi e të mësoj shumë metoda dhe teknika të mësimdhënies.

Meqë sistemi i arsimit në Kosovë ka nevojë për ndryshime, vendosa që t’i bashkohem Teach For Kosova. Tani si Fellow e kësaj organizate besoj që sado pak mund ta jap kontributin tim në sistemin edukativ.

Share this Post: