Jeta Murtezi

1143-title

Unë jam Jeta Murtezi, 21 vjeçare. Jam studente e vitit të fundit në Fakultetin e Edukimit në Universitetin e Prishtinës. Një nga qëllimet e mia profesionale është të bëj ndryshime në sistemin e arsimit në Kosovë. Që ndryshimi të fillojë në mënyrën më të mirë, unë kam zgjedhur Teach for Kosova si hapin fillestar të këtij rrugëtimi.

Në vitin 2018, isha përfituese e bursës ERASMUS+ përmes së cilës kam studiuar në Technical University of Applied Sciences në Regensburg, Gjermani. Ndërsa këtë vit, po me të njëjtën bursë, jam duke studiuar në Polytechnic Institute of Porto në Portugali. Gjatë studimeve jashtë vendit gjithmonë përpiqem të kontribuoj në vendin tim duke marrë praktika të mira dhe duke i zbatuar ato në Kosovë.

Gjatë praktikës sime në disa shkolla të Kosovës, në një shkollë fillore në Portugali dhe në një qendër sociale në Gjermani kam zbuluar dëshirën dhe pasionin për të punuar me grupin më të veçantë në shoqëri, atë të fëmijëve. Për rrugëtimin tim profesional kam gjetur mbështetjen më të mirë në Teach for Kosova. Pres me padurim që përmes trajnimeve të organizuara nga TFK-ja, në bashkëpunim me bursistët tjerë si dhe me nxënësit të gjejmë zgjidhje për problemet dhe sfidat që ballafaqohet arsimi në Kosovë.

Share this Post: