Anita Plakolli Drejtoreshë për Zhvillim

1026-title

Anita Plakolli ka lindur në Prishtinë më 1983. Ajo ka përfunduar Fakultetin e Sociologjisë, dhe për 9 vite ka studiuar pianon. Anita ka qenë pjesë e shoqërisë civile për 10 vite si program menaxhere, menaxhere e projekteve dhe operacioneve, administratore, zyrtare për grante dhe raportim, dhe zyrtare ndërlidhëse në organizata të ndryshme ndërkombëtare dhe lokale si: The Ideas Partnership, People in Need, USAID/Checchi & Company Consulting. Ka punuar si vullnetare dhe hulmtuese në Institutin për Politike Sociale dhe strehimoret për mbrojtjen e fëmijëve. Anita ka interes të veçantë në edukimin inkluziv, gjithpërfshirjen e grupeve të margjinalizuara të shoqërisë, hulumtimet për ndryshime sociale dhe sundimin e ligjit.

Share this Post: