Armend Berisha

1034-title

Armendi ka qenë i angazhuar profesionalisht në udhëheqjen e arsimit për gjashtë vjet, ku zhvilloi interesat e tij për të punuar në krijimin e mjediseve arsimore të zhvilluara që sigurojnë rritjen e studentëve dhe optimizojnë suksesin e studentëve.

Aktualisht, ai po udhëheq dhe harton strategjinë për suksesin e studentëve në Kolegjin Universum, një strategji që synon të ndihmojë dhe mbështesë studentët e paprivilegjuar për të arritur sukses në kolegj dhe për të marrë përfitimet që diploma e arsimit të lartë synon të ofrojë. Armendi, shpreson të ofrojë udhëzime strategjike për ekipin tonë në mënyrë që ta ndihmojë organizatën për të pasur sukses.

Share this Post: