Instituti Veror 2023

#InstitutiVeror2023 – Highlights të javës së tretë!
Instituti Veror 2023

#InstitutiVeror2023 – Highlights të javës së tretë!

Gjatë kësaj jave, Fellows morën pjesë aktive në sesione të ndryshme mësimore thelbësore, duke rritur ndjeshëm njohuritë dhe aftësitë e tyre si pjesë e programit të Institutit…

Një javë tjetër, një tjetër detyrë e përmbushur!
Instituti Veror 2023

Një javë tjetër, një tjetër detyrë e përmbushur!

Gjatë gjithë javës së dytë të #InstitutiVeror2023, Fellows tanë zgjeruan njohuritë e tyre në shumë fusha, duke përfshirë "Aktivizmin qytetar për ndryshime në sistemin arsimor…

Sot mbyllëm një javë frymëzuese në Institutin Veror 2023
Instituti Veror 2023

Sot mbyllëm një javë frymëzuese në Institutin Veror 2023

#Fellows të Kohortës së Katërt patën mundësinë e jashtëzakonshme për të përmirësuar njohuritë e tyre përmes sesioneve të udhëhequra nga ekipi i Programit të Teach For Kosova.

Fillon Instituti Veror 2023
Instituti Veror 2023

Fillon Instituti Veror 2023

Për pesë javët e ardhshme, #Fellows tanë do të nisin një udhëtim transformues, kushtuar trajtimit të problemeve sistemike në sistemin arsimor të Kosovës. Gjatë…